MUHLİS AKARSU 505

A
1- Ağlar Oldum Bu Günler
2- Demedim Mi
3- Bu Sene
4- Uçma Daldan Dala
5- Aşağıdan Bir Yel Esti
6- Gül Yüzlü Sevdiğim
7- Bebek

B
1- Bugün Bayram Günü
2- Baydiğin Başı
3- Aşıklarda Olan Efkar
4- Yaralıyım Kime Gidem
5- Gurbeti Ben Mi Yarattım
6- Felek Gam Yükünü
7- Ayrılık Büktü